Oda Kayıt ve Koşulları

MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

– Diploma veya diploma henüz hazırlanmamış ise geçici mezuniyet belgesinin aslı (*)

-Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

-5 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilememektedir)

-Kayıt ücreti: 2017 yılı için 50 TL.

*Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının ya okuldan alınmış 2 adet ıslak imzalı aslı gibidir onaylı örneği ya da noterden alınmış iki adet ıslak imzalı örneği gerekmektedir.

-Mezuniyet tarihi itibariyle aidat (Yıllara göre aidat listesi aşağıdaki gibidir.)

(Yönetmelik  gereği sadece ilk kayıt işlemine esas olmak üzere mezuniyet tarihi ile Odaya kayıt olunan tarih arasındaki çalışılmayan dönemlerin aidatları düşülmektedir. Bu düşümler  mezunların E-Devlet üzerinden SGK  sistemindeki verileri esas alınarak hesaplandığından, başvuru esnasında E-DEVLET şifresine sahip olunması gerekmektedir.)

Yıllara Göre Aidat listesi:

YIL AİDAT BEDELİ-(TL)
1993 0,24
1994 0,6
1995 1,2
1996 2,4
1997 3
1998 4,8
1999 9,6
2000 18
2001 30
2002 48
2003 72
2004 78
2005 84
2006 96
2007 114
2008 120
2009 132
2010 132
2011 144
2012 144
2013 264
2014 264
2015 264
2016 264
2017 264

 

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

– Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
– 5 adet vesikalık fotoğraf
– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
– YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3) Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

– Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
– 5 adet vesikalık fotoğraf
– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
– YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
– Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**
– Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

** : Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Ünevirsite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslar arası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

4) Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

5) Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu 23 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği toplantıda, 1 Ocak 2016–31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları:

• İlk kayıt ödentisi 50,- TL
• Yıllık üyelik ödentisi (12 x 22,-TL) 264,- TL
• Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 1.800,- TL
• Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 1.800,- TL
• Büro Tescil Belgesi ücret 500,- TL
• SM / SMB mühürü ücreti 100,- TL
• Kimlik kartı yenileme ücreti 25,- TL
• Üye tanıtım belgesi ücreti 30,- TL
• Şantiye şefliği belgesi ücreti 50,- TL;
• Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 50,- TL

 

MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

Etkinlikler

Cum17Kas - 19OcaKas 1719:00Oca 19Sergi: Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye'de Mimari Maket(Kasım 17) 19:00 - (Ocak 19) 18:00 Kategori:Diğer Etkinlikler

Cts16Ara10:00- 19:00“Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Akdeniz’in Doğa ve Kültür Değerleri Risk Altında!”10:00 - 19:00 Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür MerkeziKategori:Panel-Konferans

Cum22Ara - 23Ara 2210:00Ara 23TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu10:00 - 19:00 (23) İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk SalonuKategori:Panel-Konferans